Återvinning av betalning av skuld

Enligt Högsta domstolen ska bestämmelsen om återvinning i 4:10 konkurslagen om återvinning av en betalning så förstås att den omfattar bara betalning av gäldenärens skuld till den egna borgenären.

Högsta domstolen 2019-06-05, T 5342-18 (Bilservices betalningar).

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar